Eigenrisicodrager WGA

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of wilt u dit worden?

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeelt de UWV uw aanpak op het gebied van verzuim en re-integratie. Bent u een eigenrisicodrager WGA? Dan hoeft u minder aan arbeidsongeschiktheidspremies te betalen. U heeft meer verantwoordelijkheden en verplichtingen.  U bent  bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de re-integratie. 

Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat uw aanpak voor de re-integratie in orde is. Om aan de verwachtingen van de UWV te voldoen, bieden wij u onze expertise. 

Onze deskundigen toetsen uw lopende WGA-dossiers op interventiemogelijkheden gedurende de totale looptijd, onafhankelijk van de UWV-planning en adviseren u over de te nemen maatregelen.

Een door u in te kopen re-integratietraject komt meestal geheel of gedeeltelijk voor vergoeding door UWV of verzekeraar in aanmerking.

Een goede bewaking van WGA-dossiers creëert een win-winsituatie voor alle partijen.

 

Wij bieden u onze daadkrachtige en complete oplossing om u te adviseren, begeleiden en ondersteunen bij:

De overweging om WGA EigenRisicoDrager (WGA-ERD) te worden.
De beoordeling en begeleiding van bestaande WGA-gevallen.

Wij maken graag kennis met u

 

 

 

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl