Klachtenreglement

Wij streven er naar onze klanten tevreden te houden.

Mocht u onverhoopt toch een klacht over onze dienstverlening hebben, dan nodigen wij u van harte uit deze bij ons te melden. Zo kunnen wij onze dienstverlening in de toekomenst nog beter laten aansluiten bij uw wensen.

Ons klachtenreglement treft u hier aan.

U kunt uw klacht bij ons melden met het klachtformulier, dat u hier vindt. Met de doorKlachtenformulier-Expereans (1)

Klachtenreglement-Expereans-BV u verstrekte gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.