Arbeidsdeskundige

Wat doet een arbeidsdeskundige?

De Wet Verbetering Poortwachter en aanverwante wetgeving beoogt dat werkgevers en werknemers samen werken aan een adequate en toetsbare verzuimbeheersing. De arbeidsdeskundige adviseert en ondersteunt u als werkgever. 

Het moment, waarop de arbeidsdeskundige wordt ingezet wordt bepaald door de casemanager en de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt een lijst op wat de belastbaarheid van de werknemer is.  Aan de hand van de informatie onderzoekt de arbeidsdeskundige welke arbeidsmogelijkheden toepasbaar zijn op taken en verantwoordelijkheden.  Vervolgens adviseert hij u en de werknemer welke werkzaamheden de werknemer kan uitvoeren. 

 

 

U kunt onze arbeidsdeskundige om advies vragen

Extra zekerheid bij re-integratie naar andere werkgever

Als uit de rapportage van de arbeidsdeskundige blijkt dat interne plaatsing inderdaad niet mogelijk is, kunt u op elk moment richting UWV aantonen dat u zich houdt aan de wettelijke bepalingen.

De arbeidsdeskundige als uw eigen re-integratiemanager

U bepaalt dan zelf welke diensten u op welk moment van ons wilt afnemen.

Met het advies van de arbeidsdeskundige kan uw leidinggevende beter het gesprek aangaan met de medewerker over een passende hervatting van het werk.

Maak een afspraak om gebruik te maken van onze arbeidsdeskundigen.

Wij maken graag kennis met u

 

 

 

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl