RI&E

Wat is een RI&E?

Door de Arbowet bent u verplicht om via een arbodienst  te inventariseren of het werk gevaarlijk of ongezond is voor uw werknemers. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. In de RI&E is er een plan van aanpak opgesteld, waarin staat beschreven welke maatregelen u neemt om de beschreven risico's te voorkomen of te beperken. Meestal wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij de aangewezen preventiemedewerker bij u in de organisatie.

Wij ondersteunen u bij het opstellen, uitvoeren en analyseren van de RI&E. U krijgt een rapportage met daarin verbetervoorstellen om de gesignaleerde risico’s te reduceren.

De risico’s worden beoordeeld op zwaarte of prioriteit (evaluatie) en ingedeeld in laag, midden en hoog risico.

Document beoordeling

Voorafgaand aan de inventarisatie wordt gevraagd bedrijfsgegevens aan te leveren.

Locatiebezoek

Om de risico’s op locatie te inventariseren zal er een bedrijfsbezoek worden uitgevoerd op de kantoorlocatie en bij medewerkers op de buitenlocaties.

Wij maken graag kennis met u

 

 

 

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl