Verzuimbalie

Welke verzuimpakket kiest u?

 Zoekt u een arbodienst die uw verzuimbeleid overneemt?  Als u personeel in dienst heeft, bent u verplicht om zich bij te laten staan door deskundigen. 

Volgens de Arbowet bent u  als werkgever verplicht om bij een arbodienst de volgende taken af te nemen:

1.    Het begeleiden van zieke werknemers;
2.    Het toetsen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E);
3.    Het uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
4.    Het uitvoeren van aanstellingskeuringen (voor zover dat is toegestaan).

Wij bieden onze pakketten aan  via onze  label Verzuimbalie . U bent aangesloten bij een RCA en ISO-gecertificeerde arbodienst en voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting uit de Arbeidsomstandighedenwet    Wij bieden u verschillende pakketten die aansluiten op uw wensen en behoeften. Via onze  diensten ondersteunen wij u  bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

 

Besteedt u de verzuimbegeleiding liever uit aan uw arbodienst?

Verzuimbalie basis

Verzuimbalie biedt u deskundige ondersteuning met daadkracht, gericht op een verantwoord snelle en duurzame werkhervatting van uw verzuimende werknemer: van volledige eigen regie tot een zeer compleet pakket aan arbodienstverlening met ondersteuning vanaf de 1e dag.

Verzuimbalie Plus

Verzuimbalie Plus is bedoeld voor werkgevers, die gedurende het verzuimtraject de regie hoofdzakelijk in eigen hand willen houden, maar daarbij deskundige begeleiding en advies wensen. U bepaalt welke acties in het kader van verzuimbegeleiding ingezet worden en bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen zoals bepaald in de Wet Verbetering Poortwachter.

Verzuimbalie Excellent

Een ideale oplossing voor bedrijven die bij de aanpak van hun verzuimbeleid een actieve ondersteuning verlangen.

Verzuimbalie Excellent omvat de actieve inzet van de casemanager en de bedrijfsarts tijdens het volledige verzuimtraject.

Het Verzuim Interventie Team  (bestaande uit bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en casemanager) vanaf de 13e week van het verzuim, periodiek een check uit op het re-integratiedossier. Tevens verricht het VIT® een arbeidsdeskundige check op het re-integratiedossier voorafgaand aan de eerstejaarsevaluatie.

Verzuimbalie Excellent Plus

Verzuimbalie Excellent Plus is een uniek dienstverleningsconcept. Het biedt naast een zeer complete arbodienstverlening ook toegang tot het Plus pakket; Legal Desk, HR Desk en Re-integratie Desk. Kortom een Excellente arbodienstverlening met een plus.

Wij zorgen ervoor dat het dossier over uw verzuimende medewerker Poortwachterproof is.

Wij schakelen – in overleg met u – de juiste deskundige in.

Online verzuimregistratie

Deze heeft een signalerende rol en geeft aan wanneer er volgens de Wet Verbetering Poortwachter tot actie over moet worden gegaan. Het online verzuimregistratiesysteem biedt u: - online dossiervorming per verzuimende werknemer. - digitale ziek- en herstelmeldingen. - bewaking in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. - inzicht in de processen rond verzuimende werknemers. - actuele management informatie. - inzicht in verrichte activiteiten.  Tevens beschikt u altijd over de juiste verzuimcijfers.

Daarnaast bent u voor het opnemen van de werknemersgegevens in het verzuimregistratiesysteem eenmalig een aansluitbijdrage verschuldigd.
De verzuimbegeleiding van werknemers die verzuimen bij aanvang van de overeenkomst vallen niet binnen het verzuimbegeleidingspakket. Verzuimbegeleiding van deze werknemers wordt uitgevoerd op verrichtingenbasis.

Alle overige diensten worden geleverd op verrichtingenbasis

 

 

Wij maken graag kennis met u

 

 

 

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl