Verzuimbalie Basis

Verzuimbalie Basis

Verzuimbalie Basis is een ideale oplossing voor bedrijven die zelf invulling willen geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving.

Met Verzuimbalie Basis is de opdrachtgever aangesloten bij een CDA en ISO-gecertificeerde arbodienst.

De werkgever voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting uit de rbeidsomstandighedenwet (artikelen 13 en 14). Met Verzuimbalie Basis heeft u toegang tot diverse deskundigen, zoals de casemanager, de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidsdeskundige, de psycholoog, de bedrijfsmaatschappelijk werker of de mediator.

U bepaalt welke acties in het kader van verzuimbegeleiding ingezet worden en bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen, zoals bepaald in de Wet Verbetering Poortwachter.

 

 

Wij willen graag met u kennis maken

 

 

 

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl